Ocena użytkowników: 3 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

 

Jednym z przetargów który został ogłoszony będzie dotyczył wykonania dokumentacji projektowej na budowę chodnika w miejscowości Szczucin wzdłuż ulicy Radomyślskiej, pozwoli to  aby w dalszej kolejności wydłużyć już istniejący chodnik o dodatkowe 1120 mb. 

Kolejnym przetargiem, który został ogłoszony dotyczy on  remontu drogi powiatowej w miejscowości Delastowice na odcinku około 1000 mb.

 

Z poważaniem Radny Powiatowy

 

Łukasz Ożóg

 

 

 

Szczegółowe informacje:

 

http://bip.malopolska.pl/zdwdtarnowskiej/Article/get/id,855032.html

 

http://bip.malopolska.pl/zdwdtarnowskiej/Article/get/id,855470.html