Ocena użytkowników: 3 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 
W celu poprawienia bezpieczeństwa mieszkańców Naszej Gminy zwróciłem się z pismem do Pana Starosty Tadeusza Kwiatkowskiego, o przeznaczenie środków które powstały w wyniku już rozstrzygniętych przetargów realizowanych wspólnie przez Zarząd Drogowy w Dąbrowie Tarnowskiej oraz Gminę Szczucin na wykonanie kolejnej wspólnej inwestycji która dotyczyłaby wykonania dokumentacji projektowej budowy chodnika w miejscowości Świdrówka.
 W wyniku tego otrzymałem informację pisemną, z której wynika że Zarząd Powiatu po zajęciu odpowiedniego stanowiska przez Pana Burmistrza Gminy Szczucin czyli po wyrażenia zgody na współfinansowanie, Zarząd Drogowy przystąpi do ogłoszenia przetargu na ww. inwestycje .
 
Z poważaniem Radny Powiatowy
Łukasz Ożóg
 
Załącznik: