Ocena użytkowników: 4 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka nieaktywna

Drodzy mieszkańcy, Szanowni Państwo

Chciałbym z tego miejsca poinformować Was o kolejnym przetargu, który będzie realizowany przez Zarząd Powiatu w Dąbrowie Tarnowskiej na terenie naszej gminy.

 

 

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna

Drodzy Mieszkańcy Naszej Gminy

Odnosząc się do licznych zapytań dotyczących planowanych inwestycji powiatowych na terenie Naszej Gminy, pragnę Państwa poinformować, że we wrześniu złożyłem pismo do Zarządu Powiatu w Dąbrowie Tarnowskiej z prośbą o zabezpieczenie środków w przyszłorocznym budżecie powiatu na dwa zadania, które mogłyby zostać zrealizowane na terenie Gminy Szczucin: 

Ocena użytkowników: 0 / 5

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

W związku z opublikowaniem kursu wymiany, po którym przeliczane będą płatności bezpośrednie za 2013 r. (4,2288 zł za 1 EUR) w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi opracowane już zostały projekty rozporządzeń w sprawie stawek płatności stosowanych od 1 grudnia 2013 r., które zaplanowano wstępnie na następującym poziomie:

Ocena użytkowników: 0 / 5

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Pomoc dla rolników na przywracanie produkcji rolnej zniszczonej przez klęski żywiołowe - maksymalna kwota pomocy 300 tys. zł.

Ocena użytkowników: 0 / 5

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Mając na uwadze obietnice przedwyborcze złożone mieszkańcom miejscowości Dąbrowicy oraz Radwan, pragnę Państwa poinformować o tym, że Powiat Dąbrowski otrzyma promesę powodziową na remont tych dróg powiatowych

Ocena użytkowników: 0 / 5

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Podsumowując rok 2012 pod względem remontów dróg powiatowych udało się w tym czasie przeprowadzić remonty dróg w miejscowościach Borki, Maniów, Łęka Żabiecka, Zabrnie oraz Dąbrowica, łącznie na terenie naszej gminy zostało wyremontowanych 7850 m.b.

Ocena użytkowników: 0 / 5

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

W końcu!!!

Dnia 22 stycznia Zarząd Drogowy w Dąbrowie Tarnowskiej ogłosił przetarg na budowę chodnika w miejscowości Borki od kościoła w kierunku cmentarza.

Ocena użytkowników: 0 / 5

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Od 1 czerwca do 31 lipca br. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie przyjmować wnioski o wsparcie od rolników, którzy chcą posadzić las. Wysokość wsparcia wyniesie od 1700 do 6260 zł za ha. Rolnicy mogą liczyć też na dodatkowe premie.