Ocena użytkowników: 4 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka nieaktywna
Drodzy Mieszkańcy mając na uwadze liczne zapytanie oraz determinację sołtysa który podczas obrad na sesje Rady Miejskiej w Szczucinie zadał pytanie ,,czy po 30 latach mieszkańcy Suchego Gruntu doczekają się w końcu remontu drogi powiatowej w tej miejscowości”.

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna

Sołtysi sołectw Szczucin Wschód i Szczucin Zachód zapraszają mieszkańców na zebranie, które odbędzie się: 7 września 2014 o godz. 10.00 (Niedziela) w Sali Narad UMiG Szczucin.

Cel spotkania: Podjęcie uchwały w sprawie funduszu sołeckiego na 2015 r. oraz sprawy bieżące sołectw.

Ocena użytkowników: 3 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
W celu poprawienia bezpieczeństwa mieszkańców Naszej Gminy zwróciłem się z pismem do Pana Starosty Tadeusza Kwiatkowskiego, o przeznaczenie środków które powstały w wyniku już rozstrzygniętych przetargów realizowanych wspólnie przez Zarząd Drogowy w Dąbrowie Tarnowskiej oraz Gminę Szczucin na wykonanie kolejnej wspólnej inwestycji która dotyczyłaby wykonania dokumentacji projektowej budowy chodnika w miejscowości Świdrówka.

Ocena użytkowników: 3 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

 

Jednym z przetargów który został ogłoszony będzie dotyczył wykonania dokumentacji projektowej na budowę chodnika w miejscowości Szczucin wzdłuż ulicy Radomyślskiej, pozwoli to  aby w dalszej kolejności wydłużyć już istniejący chodnik o dodatkowe 1120 mb. 

Ocena użytkowników: 4 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka nieaktywna

Drodzy mieszkańcy, Szanowni Państwo

Chciałbym z tego miejsca poinformować Was o kolejnym przetargu, który będzie realizowany przez Zarząd Powiatu w Dąbrowie Tarnowskiej na terenie naszej gminy.

 

 

Ocena użytkowników: 0 / 5

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

W związku z opublikowaniem kursu wymiany, po którym przeliczane będą płatności bezpośrednie za 2013 r. (4,2288 zł za 1 EUR) w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi opracowane już zostały projekty rozporządzeń w sprawie stawek płatności stosowanych od 1 grudnia 2013 r., które zaplanowano wstępnie na następującym poziomie:

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna

Drodzy Mieszkańcy Naszej Gminy

Odnosząc się do licznych zapytań dotyczących planowanych inwestycji powiatowych na terenie Naszej Gminy, pragnę Państwa poinformować, że we wrześniu złożyłem pismo do Zarządu Powiatu w Dąbrowie Tarnowskiej z prośbą o zabezpieczenie środków w przyszłorocznym budżecie powiatu na dwa zadania, które mogłyby zostać zrealizowane na terenie Gminy Szczucin: 

Ocena użytkowników: 0 / 5

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Pomoc dla rolników na przywracanie produkcji rolnej zniszczonej przez klęski żywiołowe - maksymalna kwota pomocy 300 tys. zł.