Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna
W najbliższych dniach na terenie Gminy Szczucin rozpoczną się pracę remontowe na drodze powiatowej 1317K Szczucin-Maniów- Borki w km 0+750 -1+1100, 1+800-2+2965, 5+100-7+790.
Łącznie pozwoli to wyremontować około 4 km dróg powiatowych. 
 
 

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna
Na ostatniej sesji Rady Powiatu w Dąbrowie Tarnowskiej został podjęta uchwała o udzieleniu dotacje dla Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Św. Marii Magdaleny w Szczucinie w kwocie 20 tysięcy zł na wykonanie izolacji pionowej i poziomej fundamentów oraz opaski wokół Kościoła.
 
Z poważaniem Radny Powiatowy
Łukasz Ożóg

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna

 

Odpowiadając na liczne zapytania chciałbym z tego miejsca podzielić się z  Państwem informacją, że Zarząd Drogowy w Dąbrowie Tarnowskiej ogłosił przetarg dotyczący opracowania dokumentacji projektowej odbudowy dwóch mostów znajdujących się na trasie Szczucin-Radgoszcz.
Dotyczy to mostu  nad rzeką Breń w miejscowości Zabrnie oraz mostu nad rzeką Upust w miejscowości Brzezówka.
Dzięki opracowaniu dokumentacji odbudowy tych mostów pozwoli to nam Radnym reprezentującym min. 

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna

 

 W dniach 18 – 19 styczeń Zarząd Drogowy w Dąbrowie Tarnowskiej ogłosił min. dwa przetargi dotyczące poprawy bezpieczeństwa mieszkańców Naszej Gminy Szczucin poprzez  oddzielenie ruchu pieszego od kołowego w wyniku czego zostaną wybudowane nowe chodniki w miejscowości Szczucin na ul. Radomyślskiej oraz Świdrówka.
Łącznie na terenie Gminy Szczucin przy drogach powiatowych przybędzie prawie 1900 mb nowego chodnika.  

Ocena użytkowników: 4 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka nieaktywna
Drodzy Mieszkańcy mając na uwadze liczne zapytanie oraz determinację sołtysa który podczas obrad na sesje Rady Miejskiej w Szczucinie zadał pytanie ,,czy po 30 latach mieszkańcy Suchego Gruntu doczekają się w końcu remontu drogi powiatowej w tej miejscowości”.

Ocena użytkowników: 3 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
W celu poprawienia bezpieczeństwa mieszkańców Naszej Gminy zwróciłem się z pismem do Pana Starosty Tadeusza Kwiatkowskiego, o przeznaczenie środków które powstały w wyniku już rozstrzygniętych przetargów realizowanych wspólnie przez Zarząd Drogowy w Dąbrowie Tarnowskiej oraz Gminę Szczucin na wykonanie kolejnej wspólnej inwestycji która dotyczyłaby wykonania dokumentacji projektowej budowy chodnika w miejscowości Świdrówka.

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna

Sołtysi sołectw Szczucin Wschód i Szczucin Zachód zapraszają mieszkańców na zebranie, które odbędzie się: 7 września 2014 o godz. 10.00 (Niedziela) w Sali Narad UMiG Szczucin.

Cel spotkania: Podjęcie uchwały w sprawie funduszu sołeckiego na 2015 r. oraz sprawy bieżące sołectw.

Ocena użytkowników: 3 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

 

Jednym z przetargów który został ogłoszony będzie dotyczył wykonania dokumentacji projektowej na budowę chodnika w miejscowości Szczucin wzdłuż ulicy Radomyślskiej, pozwoli to  aby w dalszej kolejności wydłużyć już istniejący chodnik o dodatkowe 1120 mb.