Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna
 

Aktualny rozkład TUTAJ!!

Rozkład aktualny na dzień 2019.03.25


R.T.M.-TRANS                                                                                                         Tel.  722-137-128                       www.rtm-trans.pl                      III.2019

Szczucin -Tarnów

Dąbrowa T.  B.JOSELEWICZATarnów

Tarnów  PLANTY – Szczucin

Dąbrowa T. B.JOSELEWICZA- Szczucin

Dni robocze:

5:15     5:40 5:55     6:05S    6:15   6:25S

6:35    6:45S   6:55    7:05S    7:15   7:25DS 7:35    7:55 8:15     8:35 8:55 9:15    9:35 9:55 10:15 10:35   10:55 11:15

11:35      11:55 12:15      12:35 12:55

13:15      13:35 13:45S    13:55      14:15 14:25S   14:35     14:55 15:15      15:35 15:55 16:15    16:35 17:05 17:35S   18:15      19:05

Dni robocze:

5:35   6:05 6:20   6:30S   6:40   6:50S   7:00   7:10S  7:20   7:30S  7:40    8:00 8:20    8:40 9:00 9:20     9:40 10:00 10:20 10:40    11:00 11:20 11:40 12:00   12:20 12:40    13:00    13:20 13:40     14:00   14:10S  14:20    14:40 14:50S  15:00    15:20 15:40    16:00 16:20 16:40    17:00 17:30 18:00S   18:40     19:30

Dni robocze:

6:00S    6:20     6:40 7:00    7:20 7:40S    8:00       8:20 8:40    9:00 9:20  9:40 10:00 10:20     10:40 11:00 11:20 11:40     12:00 12:20 12:40 12:50S   13:00    13:20 13:30S   13:40    14:00 14:10S  14:20    14:40 14:50S  15:00     15:20 15:30S  15:40     16:00 16:20    16:40 17:00 17:20    17:40 18:00 18:20 19:30    20:20

Dni robocze:

6:00       6:40 7:00       7:20 7:40 8:00   

8:20S     8:40      9:00 9:20     9:40 10:00

10:20    10:40 11:00    11:20 11:40 12:00    

12:20    12:40 13:00      13:20 13:30S     

13:40    14:00 14:10S   14:20     14:40

14:50S  15:00     15:20 15:30S   15:40      

16:00    16:10S  16:20      16:40 17:00     

17:20    17:40 18:00     18:20 18:40

19:00    20:10 21:00

SOBOTY:

6:00      6:30 6:50     7:25 8:10 9:10   9:55D 10:10  11:10 12:10   12:55 14:10 15:10  16:10 17:10

SOBOTY:

6:20      6:50 7:10     7:45 8:30 9:30   10:30 11:30 12:30 13:15  14:30 15:30 16:30 17:30

SOBOTY:

7:00       7:45 8:15     8:45 9:30 10:30   11:30 12:30 13:30 14:30  15:30 16:30 17:30 18:30

SOBOTY:

6:40       7:40 8:25     8:55 9:25 10:10   10:30 11:10 12:10 13:10   14:10 15:10 16:10 17:10  18:10 19:10

NIEDZIELE:

6:00          6:55 7:20W    8:10    9:10W   10:10      12:10 12:55W  14:10  16:10   17:10 19:15

NIEDZIELE:

6:20        7:15 7:40W      8:30     9:30W   10:30    12:30 13:15W    14:30     16:30 17:30    19:35

NIEDZIELE:

7:00         8:15 8:45W    9:30     11:30 12:30W  13:30   14:30W   15:30     17:30 18:30     20:20

NIEDZIELE:

7:40           8:55 9:25W      10:10    12:10 13:10W    14:10      15:10W     16:10      18:10 19:10       21:00

Legenda:       DKurs do Dąbrowy Tarnowskiej      SKursuje w dni nauki szkolnej      W – nie kursuje w niedziele w okresie od 01.VII. do 31.VIII.R.T.M.-TRANS                                                           Tel. 722-137-128        www.rtm-trans.pl           III.2019

ODJAZDY  WIGILIA

ODJAZDY:  6 STYCZEŃ, 1 i 3 MAJ, BOŻE CIAŁO,

ZIELONE ŚWIĄTKI,  15 SIERPIEŃ, 1 i 11 LISTOPADA


Odjazdy  z Mędrzechowa  do  Tarnowa p. Szczucin:

Dni robocze :  6:30  

Soboty :  6:35

Niedziele :  6:35


Odjazdy  z Tarnowa Krakowska Planty do  Mędrzechowa  p. Szczucin:

Dni robocze :  15:40S  

Soboty : 16:30

Niedziele :  18:30


W dniach :  6 Styczeń,  1 i 3 Maja, Boże Ciało,

Zielone  Świątki, 15  Sierpień, 1 i 11  Listopada

z Mędrzechowa do Tarnowa oraz z Tarnowa do Mędrzechowa -NIE KURSUJEMY.

SZCZUCIN - TARNÓW

DĄBROWA T. B.Joselewicza - TARNÓW

SZCZUCIN - TARNÓW

DĄBROWA T. B.Joselewicza - TARNÓW

6:00          8:40 11:55  14:25

6:20         9:00 12:15 14:45      

6:00          8:40 11:55  14:25 17:10

6:20         9:00 12:15  14:45 17:30

TRANÓW - SZCZUCIN

DĄBROWA T. B.Joselewicza- SZCZUCIN

TRANÓW - SZCZUCIN

DĄBROWA T. B.Joselewicza- SZCZUCIN

7:00        9:40 13:10  15:40

7:40       10:20 13:50  16:20

7:00        9:40 13:10  15:40 18:30

7:40       10:20 13:50  16:20 19:10

AUTOBUSY  NIE KURSUJĄ:   1.I. –Nowy Rok,  Pierwszy i Drugi dzień Świąt Wielkanocnych,   25-26.XII. Święta Bożego Narodzenia.

         W Wielki Piątek, w  Wielką Sobotę oraz w  piątek po Bożym Ciele  kursujemy tak jak w sobotę.

         W dniu 02 Maja kursujemy tak jak w niedziele, dodatkowo zostanie wykonany kurs 5:15 ze Szczucina i 6:20 z Tarnowa.