Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna

  W związku z prośbą mieszkańców Szczucina sołectwa wschód i zachód, Łęki Szczucińskiej oraz Łęki Żabieckiej o budowę chodnika na ulicy Witosa pragnę poinformować, że Zarząd Drogowy w Dąbrowie Tarnowskiej rozstrzygnął przetarg na wykonanie dokumentacji projektowej pod budowę chodnika wraz z poszerzeniem ulicy Witosa na odcinku od budynku po dawnym internacie do skrzyżowania z ulica Topolową.

 

Z poważaniem Radny Powiatowy

Łukasz Ożóg

 Zdjęcia Poniżej

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna

Suchy Grunt - remont Drogi

Chciałbym Państwa z tego miejsca poinformować, że Zarząd Drogowy w Dąbrowie Tarnowskiej rozstrzygnął przetarg dotyczący inwestycji która będzie realizowana na terenie Naszej Gminy.  Inwestycja ta będzie dotyczyła  remontu  drogi powiatowej w miejscowości Suchy Grunt. Najpóźniej do dnia 31 sierpnia wyłoniony inwestor w postępowaniu przetargowym ma wykonać remont tej drogi w km od 11+500 do 11+900.

 


Z poważaniem Radny Powiatowy

Łukasz Ożóg

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna

Mając na uwadze  bezpieczeństwo mieszkańców  Świdrówki  chciałbym Państwa poinformować, że prace dotyczące kolejnego etapu budowy chodnika w miejscowości Świdrówka są na etapie realizacji  opracowania dokumentacji projektowej, gromadzenia  wszelkich uzgodnień, pozwoleń i decyzji związanych z budową chodnika. W chwili obecnej jest już koncepcja projektu inwestycji .:

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna

Na ostatniej sesji Rady Powiatu w Dąbrowie Tarnowskiej jednogłośnie została podjęta uchwała dotycząca udzielenia dotacje dla Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Św. Marii Magdaleny w Szczucinie Kwota 20 tysięcy zł ma zostać przeznaczona na wykonanie remontu, zabezpieczeń i prac konserwatorskich fragmentu obiektu kościoła w Szczucinie.

 

Z poważaniem Radny Powiatowy

Łukasz Ożóg

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna
W najbliższych dniach na terenie Gminy Szczucin rozpoczną się pracę remontowe na drodze powiatowej 1317K Szczucin-Maniów- Borki w km 0+750 -1+1100, 1+800-2+2965, 5+100-7+790.
Łącznie pozwoli to wyremontować około 4 km dróg powiatowych. 
 
 

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna

 

Odpowiadając na liczne zapytania chciałbym z tego miejsca podzielić się z  Państwem informacją, że Zarząd Drogowy w Dąbrowie Tarnowskiej ogłosił przetarg dotyczący opracowania dokumentacji projektowej odbudowy dwóch mostów znajdujących się na trasie Szczucin-Radgoszcz.
Dotyczy to mostu  nad rzeką Breń w miejscowości Zabrnie oraz mostu nad rzeką Upust w miejscowości Brzezówka.
Dzięki opracowaniu dokumentacji odbudowy tych mostów pozwoli to nam Radnym reprezentującym min. 

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna
Na ostatniej sesji Rady Powiatu w Dąbrowie Tarnowskiej został podjęta uchwała o udzieleniu dotacje dla Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Św. Marii Magdaleny w Szczucinie w kwocie 20 tysięcy zł na wykonanie izolacji pionowej i poziomej fundamentów oraz opaski wokół Kościoła.
 
Z poważaniem Radny Powiatowy
Łukasz Ożóg

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna

 

 W dniach 18 – 19 styczeń Zarząd Drogowy w Dąbrowie Tarnowskiej ogłosił min. dwa przetargi dotyczące poprawy bezpieczeństwa mieszkańców Naszej Gminy Szczucin poprzez  oddzielenie ruchu pieszego od kołowego w wyniku czego zostaną wybudowane nowe chodniki w miejscowości Szczucin na ul. Radomyślskiej oraz Świdrówka.
Łącznie na terenie Gminy Szczucin przy drogach powiatowych przybędzie prawie 1900 mb nowego chodnika.