Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna

Chciałbym Państwa poinformować, że Zarząd Drogowy w Dąbrowie Tarnowskiej ogłosił przetarg na odbudowę mostu w Zabraniu na rzece Breń. Deklarację, którą Państwu złożyłem podczas zebrań i rozmów indywidualnych, że zrobię wszystko, aby ten most został jak najszybciej odbudowany staje się faktem.

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna

Chciałbym Państwa poinformować o rozstrzygnięciu kolejnego przetargu dotyczącego Naszego Szpitala Powiatowego w Dąbrowie Tarnowskiej.

Dzięki tej inwestycji, która teraz będzie realizowane na terenie szpitala, oddziały takie jak: Oddział Pulmonologii, Oddział Chirurgii Ogólnej z Pododdziałem Urologii oraz Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej z Pododdziałem Rehabilitacji Ogólnoustrojowej, Oddział Intensywnej Terapii, Oddział Chorób Wewnętrznych i Geriatrii zostaną generalnie zmodernizowane wraz z przebudową wewnętrznych instalacji.

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna

Mając na uwadze dalszą poprawę warunków kształcenie w szkole PCEiKZ w Szczucinie Rada Powiatu uchwalając budżet na rok 2018 zabezpieczyła środki w kwocie 396 tys., dzięki którym został teraz ogłoszony przetarg na generalny remont sali gimnastycznej oraz kotłowni wraz z wyminą pokrycia dachowego.

Chciałbym Państwa poinformować, że łącznie nakłady jakie zostały poniesione na szkołę w ostatnich latach sięgnęły już kwoty ponad 5 milionów zł. Pieniądze te zostały przeznaczone głównie na remont warsztatów szkolnych, gdzie w trakcie remontu zostały wydzielone pomieszczenia, które teraz służą jako baza noclegowa (ponad 30 miejsc).

Zostały też zakupione nowoczesne urządzenia takie jak: tokarki, frezarki, obrabiarki sterowania numerycznego CNS. Została również zmodernizowana baza dydaktyczna dla kierunków informatycznych oraz teleinformatycznych.

Natomiast dnia 27 grudnia 2017 roku została otwarta nowoczesna spawalnia wyposażona na 10 stanowisk.

Dzięki tym inwestycjom szkoła ta wróciła do swoich najlepszych tradycji.  

 

Z poważaniem Radny Powiatowy 

Łukasz Ożóg

 

--> ZOBACZ WIĘCEJ ZDJĘĆ!

 

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna

Rada Powiatu na ostatniej sesji podjęła szereg uchwał mając na uwadze troskę o dziedzictwo historyczne i kulturalne Powiśla, przyznając 6 parafiom po 20 tyś zł na remont architektury sakralnej. Dzięki podjętym uchwałom parafia w Szczucinie otrzyma dotację na wykonanie izolacji poziomej przeciwwilgociowej w technologii iniekcji ciśnieniowej zarówno ścian zewnętrznych jak i wewnętrznych oraz słupów wewnętrznych w kościele parafialnym pw. Św. Marii Magdaleny.

 

Z poważaniem Radny Powiatowy

Łukasz Ożóg

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna

  W związku z prośbą mieszkańców Szczucina sołectwa wschód i zachód, Łęki Szczucińskiej oraz Łęki Żabieckiej o budowę chodnika na ulicy Witosa pragnę poinformować, że Zarząd Drogowy w Dąbrowie Tarnowskiej rozstrzygnął przetarg na wykonanie dokumentacji projektowej pod budowę chodnika wraz z poszerzeniem ulicy Witosa na odcinku od budynku po dawnym internacie do skrzyżowania z ulica Topolową.

 

Z poważaniem Radny Powiatowy

Łukasz Ożóg

 Zdjęcia Poniżej

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna

Mając na uwadze  bezpieczeństwo mieszkańców  Świdrówki  chciałbym Państwa poinformować, że prace dotyczące kolejnego etapu budowy chodnika w miejscowości Świdrówka są na etapie realizacji  opracowania dokumentacji projektowej, gromadzenia  wszelkich uzgodnień, pozwoleń i decyzji związanych z budową chodnika. W chwili obecnej jest już koncepcja projektu inwestycji .:

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna

Suchy Grunt - remont Drogi

Chciałbym Państwa z tego miejsca poinformować, że Zarząd Drogowy w Dąbrowie Tarnowskiej rozstrzygnął przetarg dotyczący inwestycji która będzie realizowana na terenie Naszej Gminy.  Inwestycja ta będzie dotyczyła  remontu  drogi powiatowej w miejscowości Suchy Grunt. Najpóźniej do dnia 31 sierpnia wyłoniony inwestor w postępowaniu przetargowym ma wykonać remont tej drogi w km od 11+500 do 11+900.

 


Z poważaniem Radny Powiatowy

Łukasz Ożóg

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna

Na ostatniej sesji Rady Powiatu w Dąbrowie Tarnowskiej jednogłośnie została podjęta uchwała dotycząca udzielenia dotacje dla Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Św. Marii Magdaleny w Szczucinie Kwota 20 tysięcy zł ma zostać przeznaczona na wykonanie remontu, zabezpieczeń i prac konserwatorskich fragmentu obiektu kościoła w Szczucinie.

 

Z poważaniem Radny Powiatowy

Łukasz Ożóg