Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna
 

Mając na uwadze dalszą poprawę warunków kształcenie w szkole PCEiKZ w Szczucinie Rada Powiatu uchwalając budżet na rok 2018 zabezpieczyła środki w kwocie 396 tys., dzięki którym został teraz ogłoszony przetarg na generalny remont sali gimnastycznej oraz kotłowni wraz z wyminą pokrycia dachowego.

Chciałbym Państwa poinformować, że łącznie nakłady jakie zostały poniesione na szkołę w ostatnich latach sięgnęły już kwoty ponad 5 milionów zł. Pieniądze te zostały przeznaczone głównie na remont warsztatów szkolnych, gdzie w trakcie remontu zostały wydzielone pomieszczenia, które teraz służą jako baza noclegowa (ponad 30 miejsc).

Zostały też zakupione nowoczesne urządzenia takie jak: tokarki, frezarki, obrabiarki sterowania numerycznego CNS. Została również zmodernizowana baza dydaktyczna dla kierunków informatycznych oraz teleinformatycznych.

Natomiast dnia 27 grudnia 2017 roku została otwarta nowoczesna spawalnia wyposażona na 10 stanowisk.

Dzięki tym inwestycjom szkoła ta wróciła do swoich najlepszych tradycji.  

 

Z poważaniem Radny Powiatowy 

Łukasz Ożóg

 

--> ZOBACZ WIĘCEJ ZDJĘĆ!

 

 

 

Szczegółowe informacje: 

https://bip.malopolska.pl/pceikzwszczucinie,m,304845,2018.html