Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna
 
W dniu 30 stycznia 2015 r. z inicjatywy Andrzeja Gorzkowicza Burmistrza Miasta i Gminy Szczucin odbyło się spotkanie z udziałem Wicemarszałka Województwa Małopolskiego, Pana Stanisława Sorysa. 
 
W spotkaniu, które miało bardzo roboczy przebieg uczestniczyli także Bolesław Łączyński Przewodniczący Komisji Budżetu, Mienia i Finansów Sejmiku Województwa Małopolskiego, Kazimierz Tęczar Sekretarz Gminy oraz Kierownik Referatu Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych Paweł Wantuch.
 
Burmistrz Andrzej Gorzkowicz przedstawił zamierzenia Gminy Szczucin na najbliższe lata w kontekście możliwości wykorzystania środków Unii Europejskiej, w bieżącym roku rozpoczną się bowiem pierwsze konkursy na projekty dofinansowane z nowego budżetu na lata 2014-2020.
Wicemarszałek Stanisław Sorys z racji nadzorowanego obszaru z ramienia Zarządu Województwa poinformował o głównych priorytetach Regionalengo Programu Operacyjnego na najbliższe lata zwracając szczególną uwagę na działania związane z rozwojem przedsiębiorczości i rynku pracy.
Omówiono również możliwości finansowania zadań samorządowych z innych programów współfinansowanych ze środków europejski i krajowych.
 
Bezpośrednie rozmowy są bardzo dobrą formą pozyskiwania wiedzy dlatego spotkanie zakończylo się słowami podziękowania Panu Wicemarszałkowi za jego osobisty udział.
 
[Źródło: szczucin.pl]