Ocena użytkowników: 3 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Marian Stochliński ze Szczucina jest jednym z założycieli pierwszej na terenie powiatu dąbrowskiego spółdzielni socjalnej.

Skrzyknął kilku bezrobotnych, zarejestrowali swoją działalność, ułożyli biznesplan i dostali pieniądze na zakup niezbędnego sprzętu.

Mają mnóstwo zapału, chcą spróbować swoich sił i zarabiać na utrzymanie rodzin.  

W Powiatowym Urzędzie Pracy w Dąbrowie Tarnowskiej chwalą założycieli spółdzielni za pomysłowość i inicjatywę i zachęcają innych bezrobotnych do podejmowania takiej formy samozatrudnienia.

 

Więcej w papierowym wydaniu TEMI

 

Pierwsza w Powiecie Dąbrowskim spółdzielnia socjalna.
 
Po wielomiesięcznym okresie przygotowań, w lutym br.,  w miejscowości Szczucin powstała pierwsza w Powiecie Dąbrowskim Wielobranżowa Spółdzielnia Socjalna „FENIKS”, której założycielami są Pan Marian Stochliński oraz Pani Agnieszka Cierniak.
 
Inicjatorem i pomysłodawcą w tworzeniu na terenie powiatu podmiotów ekonomii społecznej był Pan Stanisław Początek – Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Dąbrowie Tarnowskiej, który z dużym zaangażowaniem wspierał osoby bezrobotne do podjęcia działalności w ramach spółdzielni socjalnej.
 
Nowa Spółdzielnia uzyskała wsparcie finansowe z Powiatowego Urzędu Pracy w Dąbrowie Tarnowskiej, w ramach posiadanych na ten cel środków Funduszu Pracy. W dniu 26 stycznia 2016r. Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Dąbrowie Tarnowskiej zawarł z członkami założycielami umowy o przyznanie jednorazowo środków na założenie spółdzielni socjalnej. Spółdzielnia na dzień rozpoczęcia działalności liczy pięciu członków.
 
Utworzenie spółdzielni socjalnej jest odpowiedzią przede wszystkim na wysokie bezrobocie, jakie panuje w Mieści i Gminie Szczucin. Spółdzielnia socjalna będzie zatrudniała osoby przede wszystkim długotrwale bezrobotne, osoby znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, podlegające wykluczeniu społecznemu czy też niepełnosprawne. Głównym zadaniem oraz celem spółdzielni jest:
  1. Przywrócenie (reintegracja) na rynek pracy osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, poprzez prowadzenie wspólnego przedsiębiorstwa,
  2. Realizacja doniosłych społecznych celów takich jak tworzenie więzi międzyludzkich oraz reintegracja społeczna i zawodowa,
  3. Prowadzenie działalności społecznej i oświatowo - kulturalnej, turystycznej oraz gospodarczej na rzecz swoich członków oraz środowiska lokalnego,
Spółdzielnia socjalna jako rodzaj spółdzielni pracy, opiera się na zasadzie osobistego świadczenia pracy przez jej członków. Wybór planowanej działalności uwzględnia przede wszystkim potencjał poszczególnych członków i został tak przeprowadzony, by równorzędnie realizować cele biznesowe i społeczne.
 
Działalność spółdzielni oparta jest na czterech głównych filarach, które kształtują się następująco:
  • działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki,
  • działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni,
  • działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura,
  • wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych.
Wyrażamy przekonanie, że nowa forma ekonomii społecznej uzyska akceptację społeczną oraz wsparcie ze strony samorządów naszego powiatu. Samorządy już dziś mogą zlecać Spółdzielni niektóre zadania własne. Spółdzielnia może również przyjmować zlecenia od osób prywatnych i przedsiębiorców.
 
Kontakt:
Wielobranżowa Spółdzielnia Socjalna „FENIKS”
Ul. Witosa 3, 33-230 Szczucin
Agnieszka Cierniak – prezes Spółdzielni
Tel. 667 179 486
 
[Źródło: http://www.pupdt.pl/wydarzenie/251/pierwsza-w-powiecie-dabrowskim-spoldzielnia-socjalna]