Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna
 
W dniu 03 lutego 2016 r. naszą Gminę odwiedzili przedstawiciele Ministerstwa Rozwoju wraz z gościem Ministerstwa – Panem Andrew Morganem, Dyrektorem z Australijskiej Rządowej Agencji Bezpieczeństwa i Usuwania Azbestu. Ministerstwo Rozwoju reprezentowały Panie Izabela Drelich-Sikorska, Monika Krasuska, Ewa Pardecka. 
To spore wyróżnienie i zaszczyt dla naszej Gminy, iż Ministerstwo poprosiło o zorganizowanie spotkania na tak wysokim szczeblu. Jego tematem były doświadczenia Gminy Szczucin w zakresie usuwania wyrobów zawierających azbest. 
Przedstawiciele Gminy, na czele z Panem Burmistrzem Andrzejem Gorzkowiczem, przedstawili genezę problemu zanieczyszczenia terenu gminy odpadami azbestowymi oraz historię wieloletnich działań podejmowanych przez Gminę w celu eliminacji szkodliwego wpływu azbestu na zdrowie ludzi.
Działania te rozpoczęte w 1996 roku doprowadziły do zdecydowanej poprawy lokalnego środowiska naturalnego.
Goście obejrzeli również fragment drogi utwardzonej azbestem nie zabezpieczonej i zabezpieczonej, hałdę azbestową oraz (dzięki uprzejmości obecnych właścicieli) tereny po byłym Zakładzie Wyrobów Azbestowo-Cementowych. 
 
Wieloletnie doświadczenia Gminy Szczucin spotkały się z wielkim zainteresowaniem. W trakcie dyskusji okazało się, że Australia ma bardzo duży problem z azbestem.
Państwo to posiadało kopalnie azbestu oraz zakłady wyrobów azbestowych. Wyroby te często stosowane były wewnątrz budynków.
W Australii działania w kierunku likwidacji zagrożenia wynikającego ze stosowania azbestu dopiero się rozpoczynają.
Stosowana dotychczas była głównie profilaktyka i leczenie byłych pracowników zakładów azbestowych.  
Polska jest pierwszym krajem, które odwiedził P. Andrew Morgan w trakcie swej wizyty w Europie.
Doświadczenia zdobyte u nas jak również w innych krajach Europy Zachodniej pozwolą opracować i wdrożyć jak najlepsze rozwiązania w Australii.  
 
[Źródło: szczucin.pl]