Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna
 

W poniedziałek 2 marca odbyło się inauguracyjne posiedzenie Forum Promocji i Wizerunku Gminy Szczucin. Forum zrzeszać będzie osoby i instytucje, które swoim działaniem kreują i wspierają dążenia samorządu lokalnego w obszarze szeroko pojętej promocji i budowania pozytywnego wizerunku Gminy Szczucin.
 
W pierwszym spotkaniu udział wzięli ks. Zygmunt Warzecha Proboszcz Parafii w Szczucinie, Andrzej Urbanik Prezes Stowarzyszenia „ Orkiestra Dęta” przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Szczucinie, Ilona Mach ze Szkoły Podstawowej w Szczucinie, Barbara Czaja z Gimnazjum w Szczucinie, Janusz Ryś Dyrektor Gminnego Zespołu Oświaty, Państwo Prezesi Jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej, Państwo Sołtysi, Pani Marta Marchwicka oraz Pani Danuta Walczyk z Samorządowego Centrum Kultury i Bibliotek w Szczucinie oraz przedstawiciele organizatora spotkania; Andrzej Gorzkowicz Burmistrz Miasta i Gminy Szczucin, Kazimierz Tęczar Sekretarz Gminy i Grzegorz Baran specjalista ds promocji w Biurze Głównym Projektu. W trakcie spotkania przedstawiono główne założenia Forum oraz wybrano jego przewodniczącą, którą została Pani Ilona Mach. Przyjęto wstępny kalendarz  wydarzeń na 2015 rok oraz zasady jego koordynacji. 
 
Największymi przedsięwzięciami o charakterze promocyjno-wizerunkowym realizowanymi przez Gminę Szczucin w 2015 roku będą Dni Szczucina planowane na dzień 4 lipca oraz Dożynki Powiatowe i Tragi Gospodarcze planowane na dzień 30 sierpnia 2015 r. Forum prowadzić będzie działania organizacyjne i koordynacyjne wydarzeń ujętym w kalendarzu, jest formułą otwartą dla nowych propozycji i osób. Burmistrz Miasta i Gminy Szczucin zaprasza do zgłaszania planowanych wydarzeń o charakterze promocyjnym do tworzonego kalendarza jak również osoby  chcące włączyć się w pracę Forum.  Zgłoszenia prosimy kierować do Pani Ilony Mach. 
 
Spotkania Forum będą odbywać się w sposób cykliczny oraz według ewentualnych potrzeb. Wszelkie sugestie mieszkańców, organizacji społecznych, stowarzyszeń, dotyczące problematyki którą zajmuje się Forum, są mile widziane. 
Ponadto informujemy, że w ramach planowanych w najbliższym czasie do zorganizowania przez Burmistrza Miasta i Gminy Szczucin – Szczucińskich Forów Rozwoju Lokalnego tworzone będą: Forum Przedsiębiorczości i Rozwoju Gminy Szczucin oraz Forum Organizacji Pozarządowych
 
[Źródło: szczucin.pl ]