Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna
 
W dniu 03 marca 2015 roku w Szczucinie odbyło się spotkanie Komitetu Sterującego Projektem pn. „Demontaż i bezpieczne składowanie wyrobów zawierających azbest z terenu województwa małopolskiego”.
 
Do Projektu przystąpiło 13 nowych gmin (Brzeszcze, Bukowno, Chełmiec, Kamionka Wielka, Lubień, Łapsze Niżne, Mogilany, Moszczenica, Niedźwiedź, Ropa, Sękowa, Stary Sącz, Zawoja). Obecnie w Projekcie uczestniczy 61 gmin. Burmistrz Miasta i Gminy Szczucin pan Andrzej Gorzkowicz po  powitaniu gości i uczestników przedstawił stan realizacji Projektu na dzień 03.03.2015r., zwrócił również uwagę na oszczędności finansowe w projekcie, prosząc obecnych o ewentualne propozycje ich wykorzystania. Przybliżył także ścieżkę wsparcia dla najuboższych wyjaśniając wszelkie wątpliwości. Koordynator Projektu pan Tomasz Prochazka złożył sprawozdanie z wykonanych zadań w roku 2014. Członkowie Komitetu Sterującego dokonali wyboru nowego Prezydium Komitetu Sterującego oraz Przewodniczącego, którym został Burmistrz Miasta i Gminy Szczucin pan Andrzej Gorzkowicz. Obrady Komitetu Sterującego  zakończyły się przyjęciem stosownych uchwał. 
 
Andrzej Gorzkowicz będzie Przewodniczącym Komitetu Sterującego Projektem.
 
[Źródło: szczucin.pl ]