Ocena użytkowników: 4 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka nieaktywna
 
W poniedziałek 9 marca 2015 r. miało miejsce niecodzienne wydarzenie. Po raz pierwszy w tej kadencji samorządu, w Szczucinie, odbyło się spotkanie Burmistrza Andrzeja Gorzkowicza z Marszałkiem Województwa Małopolskiego Pana Markiem Sową. 
Spotkanie było okazją do oficjalnego przekazania porozumienia w sprawie wspólnej realizacji zadania związanego z budową autostrady rowerowej na trasie zamkniętej linii kolejowej Tarnów – Szczucin. 
 
Obecni byli wszyscy sygnatariusze porozumienia Piotr Augustyński Wiceprezydent Tarnowa, Stanisław Kusior Burmistrz Żabna, Krzysztof Kaczmarski Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej, Witold Morawiec Wójt Olesna, Krzysztof Korzec Wójt Mędrzechowa oraz Andrzej Gorzkowicz Burmistrz Szczucina. 
 
Podczas dyskusji przybliżono główne założenia projektu oraz wstępny harmonogram jego realizacji.
 
Wśród gości spotkania byli również Pani Marta Maj Dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie – głównego realizatora programu budowy ścieżek rowerowych w Małopolsce, Bolesław Łączyński Przewodniczący Komisji Budżetu, Mienia i Finansów Sejmiku Województwa Małopolskiego, Radni Rady Miejskiej w Szczucinie z jej Przewodniczącą Agnieszką Beker.
 
Bardzo ważnym elementem spotkania była prezentacja i omówienie przez Pana Marka Sowę, Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020. W swoim wystąpieniu Pan Marszałek zwrócił uwagę na te obszary programu, z których mogą korzystać samorządy. 
W sposób szczególny zaprezentował możliwości i warunki finansowania stref aktywności gospodarczych oraz innych działań wspierających przedsiębiorczość, odpowiadał również na pytania uczestników. Poruszone zostały także inne bardzo ważne tematy w tym między innymi: zabezpieczenia przeciwpowodziowego, melioracji, komunikacji i sprawy rozwoju wschodniej części małopolski.
 
Bezpośrednie spotkania z gospodarzem województwa są najlepszą formą współpracy samorządów,  stąd na zakończenie Andrzej Gorzkowicz bardzo podziękował Panu Markowi Sowie i wszystkim uczestnikom za udział.
 
[Źródło: szczucin.pl ]