Ocena użytkowników: 0 / 5

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Przedmiotem zamówienia jest dobudowa zewnętrznej ewakuacyjnej klatki schodowej wraz z przebudową wewnętrznej klatki schodowej celem dostosowania do przepisów p.poż. oraz dostosowanie budynku przedszkola dla osób niepełnosprawnych (wykonanie podjazdu i adaptacja sanitariatu dla osób niepełnosprawnych).

 

Zakres robót obejmuje również wymianę wewnętrznych drzwi do poszczególnych pomieszczeń przedszkola. Działka zabudowana jest budynkiem przedszkolnym, który w obecnej chwili jest użytkowany. Ponadto na działce znajduje się budynek gospodarczy. Działka posiada połączenie z droga publiczną gminną za pomocą istniejącego zjazdu. Teren działki jest ogrodzony ogrodzeniem stałym. Na działce znajduje się również następująca infrastruktura techniczna: - instalacja zewnętrzna kanalizacji sanitarnej - przyłącz gazowy - przyłącz wody - przyłącz energetyczny

Na terenie działki zaprojektowano rozbudowę istniejącego budynku przedszkola o zewnętrzną ewakuacyjną klatkę schodową oraz wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych wraz adaptacją sanitariatu dla osób niepełnosprawnych. Nie projektuje się żadnych innych urządzeń budowlanych, które związane byłyby z projektowaną rozbudową, zachowując istniejący układ komunikacyjny oraz istniejące uzbrojenie terenu, które pozostaje bez zmian. Roboty budowlane, będące przedmiotem zamówienia, dotyczą dobudowy nowej klatki schodowej i przebudowy wewnętrznej klatki schodowej, która będzie służyć celom ewakuacyjnym.

Funkcja obiektu pozostaje niezmienna. W zakresie inwestycji zostanie wykonana wewnętrzna i zewnętrzna klatka schodowa w technologii: ławy fundamentowe żelbetowe, ściany fundamentowe betonowe, stopy fundamentowe i trzony stóp - żelbetowe w oparciu o projekt techniczny budowlany. Ściany nowoprojektowanej klatki schodowej wykonane z pustaków gazobetonowych gr. 24 cm. ocieplone styropianem. Stropy, belki, rdzenie, wieńce budynku żelbetowe monolityczne, schody monolityczne żelbetowe, więźba dachowa w konstrukcji drewnianej kryta blachodachówką. Projektuje się okna PCV oraz aluminiowe spełniające wymogi zawarte w warunkach technicznych jaki powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Dla przedmiotowej rozbudowy budynku projektuje się przełożenie grzejnika w wewnętrznej klatce schodowej, schody w klatce wewnętrznej wykonane z okładzin drewnianych, w klatce zewnętrznej posadzki i schody z płytek. Część elektryczna obejmuje wykonanie instalacji automatycznej oddymiania i odprowadzania ciepła oraz oświetlenia i oświetlenia awaryjnego na przebudowanej klatce schodowej i zewnętrznej klatce schodowej.

Zakres robót obejmuje również wymianę wewnętrznych drzwi do poszczególnych pomieszczeń przedszkola (zgodnie z dokumentacją). W ramach przedmiotowego zamówienia wykonawca wykona roboty uzupełniające - remont pomieszczenia łazienki - polegające na zamontowaniu, w wyznaczonym pomieszczeniu istniejącego sanitariatu, brodzika dla dzieci. Do brodzika należy doprowadzić odcinek instalacji wodociągowej, połączony z instalacją istniejącą (woda ciepła i zimna) oraz wykonać odcinek instalacji kanalizacyjnej, który odprowadzi ścieki z brodzika do istniejącego w budynku systemu instalacji kanalizacji sanitarnej. Szczegółowy zakres robót uzupełniających został ujęty w przedmiarze robót, który jest zawarty w Załączniku Nr 6 do SIWZ.

Szczegółowy opis technologii wykonania przebudowy wewnętrznej klatki schodowej i budowy zewnętrznej klatki schodowej oraz pozostałych robót towarzszących znajduje się w dokumentacji technicznej w formie elektronicznej stanowiącej załącznik do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) oraz w przedmiarze robót. Szczegółowe prace należy wykonać zgodnie z Przedmiarami robót, które zawarte są w załączniku Nr 6 do SIWZ oraz zgodnie z dokumentacją techniczną w formie elektronicznej stanowiącą Załącznik Nr 7 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ)..

 

[  Szczegóły  ]