Ocena użytkowników: 4 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka nieaktywna
 

POŁĄCZENIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM W SZCZUCINIE W ZESPÓŁ SZKÓŁ

Z dniem 1 września 2015 r zamierza się utworzyć Zespół Szkół w Szczucinie, który będą tworzyły: Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Szczucinie oraz Gimnazjum im. Bohaterów Września w Szczucinie

 

Za utworzeniem Zespołu Szkół w Szczucinie przemawiają następujące argumenty:

1. Racjonalizacja (usprawnienie) sieci szkolnej,
2. Łatwiejsze zapewnienie możliwości korzystania z bazy dydaktycznej, którą posiadają szkoły 
3. Lepsze warunki organizowania doraźnych zastępstw w szkołach przez nauczycieli 
z odpowiednia specjalizacją,
4. Udostępnianie bazy i korzystanie z pomieszczeń, których gospodarzem jest dyrektor jednej ze szkół, wymaga zabiegów organizacyjnych (porozumienia, wzajemne zobowiązania), które są zbędne w Zespole Szkół,
5. usprawnienie działalności administracyjno-gospodarczej szkół,
6. Racjonalne zatrudnienie pracowników obsługi i administracji stworzy warunki kompleksowej i sprawnie zorganizowanej eksploatacji obiektu,
7. Obniżenie kosztów ogólnego zarządu (administrowania) poszczególnymi szkołami wchodzącymi w skład zespołu,
8. Efektywniejsze kształtowanie długofalowej polityki kadrowej,
9. Efektywniejsze wykorzystanie pomocy dydaktycznych oraz sprzętu technicznego,
10. Racjonalne i funkcjonalne wykorzystanie wszystkich sal lekcyjnych ,brak zagrożenia pracy na dwie zmiany
11. Usprawnienie obsługi i konserwacji budynków szkolnych wraz z infrastrukturą.
12. Lepsze wykorzystanie środków finansowych przeznaczonych na remonty i modernizacje oraz materiały i środki potrzebne do bieżącej pracy placówek,
13. Objęcie całego obiektu monitoringiem.
14. W najbliższych latach nie przewiduje się likwidacji żadnej ze szkół, w związku z tym restrukturyzacja sieci szkolnej jest tego alternatywą,
15. z powodu połączenia szkół w zespół w żadnym stopniu nie pogorszy się jakość i warunki kształcenia oraz wychowania, a wręcz przeciwnie. Świetlica i stołówka będą funkcjonowały jak dotychczas,
16. w związku z połączeniem w zespół nie przewiduje się żadnych zwolnień nauczycieli ani ograniczeń etatów.
17. połączone w Zespół szkoły będą posiadały oddzielne statuty , oddzielne Rady Pedagogiczne, Oddzielne Rady Rodziców, oddzielne Samorządy Uczniowskie, oddzielne statuty szkół.

 

Na stronie Wolnego Forum Szczucina Szczucin.info.pl wspieranego przez radnych jest zamieszczona ankieta, niestety aby zagłosować również trzeba się zalogować. 

 

[Źródło: Szczucin.info.pl]